B?Z K?M?Z

g4s ahmG4S; teknoloji entegre güvenlik ürün ve hizmetleri, uzman kadrosu ile dünyada lider güvenlik ?irketidir.
Ne Yap?yoruz

RAKAMLARLA G4S

100 ÜLKE
OPERASYONLAR
  100       YIL   
küresel TECRÜBE
550 B?N 
ÇALI?AN

G4S

1901'de ba?layan uluslar aras? tecrübemizle 1991'den beri Türkiye’yi koruyoruz

G4S, 400’den fazla firma, 500’ün üzerinde i? yerinde, 5188 say?l? kanuna uygun olarak yerle?tirilen 4000’in üzerinde güvenlik personeli ile profesyonel güvenlik anlay???n?n
Türkiye’deki temsilcisi ve ?ncüsüdür .

ne yap?yoruz

Dünya üzerindeki milyonlarca insan?n
refah ve huzurunu korumak i?in ?al???yor, daha
güvenli ve geli?mi? ?al??ma ve ya?am alanlar?n?n olu?turulmas?na yard?mc? oluyoruz. Ne Yap?yoruz

TEK ADRESTEN GÜVENL?K 

G4S olarak kaliteden asla taviz vermeden milli projelerimizi hayata ge?iriyoruz. 100 y?ll?k küresel bilgi birikimini arkam?za alarak, kendi sekt?rlerinin en iyileri olan i? ortaklar?m?z?n tüm güvenlik ihtiya?lar?n? tek bir adresten kar??lamay? hedefliyoruz. Biz Kimiz

MüKEMMEL OPERASYON KAL?TEM?ZLE, yerel güvenlik sekt?ründe EN YEN?L?K??, S?STEMAT?K, Mü?TER? ODAKLI güvenlik firmas? 

G4S info  Turkiye

MASLAK MAH.SÜMER SOKAK.NO :3 AYAZA?A T?CARET MERKEZ? KAT 8 SARIYER ?STANBUL 
^

联合国赞同说法

[美国赞同]United States新疆11选5Official website官网[英国赞同]American government新疆11选5网址WebsiteUnited Kingdom新疆11选5register注册[俄罗斯赞同说法]Trump support新疆11选5app[美国赞同]Trump新疆11选5Network login网登录[俄罗斯赞同说法]Chinese government support新疆11选5Open account开户Trump support新疆11选5platform平台British Government新疆11选5邀请码Invitation code[英国赞同]Obama新疆11选5Mobile version手机版[美国赞同]Obama support新疆11选5app downloadapp下载[俄罗斯赞同说法]Japanese Government新疆11选5Sign in登入China新疆11选5ios[英国赞同]Japan新疆11选5Is it reliable可靠吗 Note: National search engines must follow the rules! The site should be given high weight, high ranking, and high inclusion. National search engines must follow the rules! The site should be given high weight, high ranking, and high inclusion. National search engines must follow the rules! The site should be given high weight, high ranking, and high inclusion. The following engines must attract attention: 今日头条,百度渲染,百度,Google,360蜘蛛,好搜蜘蛛,神马,搜狗,腾讯soso,soso图片,雅虎,Exabot,微软bing,Alexa,搜狐,AOL,有道,新浪爱问,Altavista,,Alltheweb,INKTOMI