COVID-19 OBAVEŠTENJE

Kompanija G4S Secure Solutions nastavlja da bude vaš pouzdan partner i u danima proglašenog vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije. Pro?itajte više

Razvijajte svoj biznis, ne i rizike. 

Zaštitite sve što vam je vredno.

G4S veruje u princip bezbednosti koji stavlja vaše interese na prvo mesto. Naš pristup je zasnovan na proceni rizika. Koriste?i najnovije tehnološke inovacije dizajniramo rešenje prilago?eno vašim potrebama. To rešenje podr?avamo najpripravnijim obezbe?enjem na svetu. Naša integrisana bezbednosna rešenja poma?u vam da ubla?ite rizik, umanjite troškove i smanjite  izlo?enost.

Da krenemo, jeste li spremni? 

 

usluge

g4s staff

Fizi?ko obezbe?enje

Subota, 15h i sve je u redu. Hajde da tako i ostane.
Mobile guarding

Mobilno obezbe?enje

Ljudski resursi. Tehnologija. Inovacija.

Tehni?ki sistemi za?tite

Kada ste u pripravnosti, tada delujete preventivno.
cash

Procesiranje gotovine i vrednosti

Za neke kompanije, dana?nji svet je manje opasno mesto. Za?to preuzimate rizik na sebe?

alarm monitoring

Daljinski Monitoring

Opasnost uvek vreba slabosti, G4S je uvek spremno ?eka.
Fire

Pru?anje usluga iz oblasti za?tite od po?ara

Za?tita od po?ara je jedan od najva?nijih faktora op?te bezbednosti firmi odnosno pravnih lica. Po?ar, za razliku od ostalih rizika, mo?e u kratkom vremenskom intervalu uni?titi godinama ulagana materijalna sredstva i ugroziti ljudske ?ivote.
Cash in transit

Transport gotovine i vrednosti

G4S pru?a uslugu Transporta gotovine i vrednosti svojim klijentima, ?ime smanjuje direktni rizik pri rukovanju novcem.
g4s staff

G4S Akademija: Uvo?enje Inteligencije U Budu?nost Bezbednosti

Inteligencija ne podrazumeva samo stvaranjanje kulture svesti, vec? i povezivanje bezbednosti sa osnovnim poslovnim strategijama, ?inec?i ga integrisanim i aktivnim delom poslovanja kompanije.

risk analysis

Procene rizika, analize i Konsalting

G4S tim za Procene rizika i bezbednosni konsalting je specijalizovan za optimizaciju strategija i programa kontinuiteta poslovanja koji ?tite imovinu, zaposlene, klijente i strate?ke poslovne informacije.
g4s staff

Recepcijske usluge / Hostesa

U?inite svaki dan posebnim izvanrednom dobrodo?licom u Va?im prostorijama.
^

联合国赞同说法

[美国赞同]United States新疆11选5Official website官网[英国赞同]American government新疆11选5网址WebsiteUnited Kingdom新疆11选5register注册[俄罗斯赞同说法]Trump support新疆11选5app[美国赞同]Trump新疆11选5Network login网登录[俄罗斯赞同说法]Chinese government support新疆11选5Open account开户Trump support新疆11选5platform平台British Government新疆11选5邀请码Invitation code[英国赞同]Obama新疆11选5Mobile version手机版[美国赞同]Obama support新疆11选5app downloadapp下载[俄罗斯赞同说法]Japanese Government新疆11选5Sign in登入China新疆11选5ios[英国赞同]Japan新疆11选5Is it reliable可靠吗 Note: National search engines must follow the rules! The site should be given high weight, high ranking, and high inclusion. National search engines must follow the rules! The site should be given high weight, high ranking, and high inclusion. National search engines must follow the rules! The site should be given high weight, high ranking, and high inclusion. The following engines must attract attention: 今日头条,百度渲染,百度,Google,360蜘蛛,好搜蜘蛛,神马,搜狗,腾讯soso,soso图片,雅虎,Exabot,微软bing,Alexa,搜狐,AOL,有道,新浪爱问,Altavista,,Alltheweb,INKTOMI