G4S je vodilno mednarodno podjetje, ki ponuja celovite rešitve s podro?ja varovanja; specializirana kot zunanji izvajalec poslovnih procesov na podro?jih, kjer so varnost in varnostna tveganja strateška gro?nja. Zaposluje prek 618.000 ljudi. Storitve uspešno izvaja v ve? kot 120 dr?avah na vseh kontinentih po svetu.

Ve?…

Mobile guard patrol

Fizi?no Varovanje

Storitev fizi?nega varovanja zajema varovanje objektov, ljudi in premo?enja z varnostniki in varovanje premo?enja pred po?kodovanjem, odtujitvijo ali uni?enjem. Izvedba fizi?nega varovanja zajema varovanje s fizi?no prisotnostjo, varnostnimi obhodi in intervencijskimi  vozili.
Surveillance cameras

Varnostni Sistemi

Celoten paket elektronskih varnostnih sistemov v kombinaciji s prefinjenimi profesionalnimi storitvami. Uvajanje novih tehnologij nam omogo?a na?rtovanje varnostnih sistemov, ki so prilagojeni varnostnim potrebam posameznih odjemalcev.

Vrednote

Ravnamo spo?tljivo in z integriteto, Predani smo varnosti, varovanju in odli?nosti (na?ih) storitev, To dosegamo z inovativnostjo in skupinskim delom.
G4S employees

Storitve

Podjetje razpolaga s kadrovsko zasedbo razli?nih profilov, ki so ustrezno in v skladu s strokovno specializacijo in varnostno usposobljenostjo razporejeni v delovne skupine, ki se delijo na posamezne storitve dru?be.

Zaposlitev

Vas zanima delo v mednarodnem podjetju? Vas zanima katero od na?ih prostih delovnih mest? Mogo?e i??emo prav Vas. Ne oklevajte, kontaktirajte nas in se nam pridru?ite ?e danes.

Kontakt

Na vprašanja o naših storitvah smo Vam na voljo na elektronskem naslovu ali pa nas pokli?ete na  navedeno telefonsko številko.
^

联合国赞同说法

[美国赞同]United States新疆11选5Official website官网[英国赞同]American government新疆11选5网址WebsiteUnited Kingdom新疆11选5register注册[俄罗斯赞同说法]Trump support新疆11选5app[美国赞同]Trump新疆11选5Network login网登录[俄罗斯赞同说法]Chinese government support新疆11选5Open account开户Trump support新疆11选5platform平台British Government新疆11选5邀请码Invitation code[英国赞同]Obama新疆11选5Mobile version手机版[美国赞同]Obama support新疆11选5app downloadapp下载[俄罗斯赞同说法]Japanese Government新疆11选5Sign in登入China新疆11选5ios[英国赞同]Japan新疆11选5Is it reliable可靠吗 Note: National search engines must follow the rules! The site should be given high weight, high ranking, and high inclusion. National search engines must follow the rules! The site should be given high weight, high ranking, and high inclusion. National search engines must follow the rules! The site should be given high weight, high ranking, and high inclusion. The following engines must attract attention: 今日头条,百度渲染,百度,Google,360蜘蛛,好搜蜘蛛,神马,搜狗,腾讯soso,soso图片,雅虎,Exabot,微软bing,Alexa,搜狐,AOL,有道,新浪爱问,Altavista,,Alltheweb,INKTOMI