Cashové provozy p?echázejí

Pod rodinu Brink′s 

Více Informací ZDE
Elektronicky monitoring
Pult centralizované ochrany (PCO)

Elektonicky monitoring

Více info
Ochranka G4S
FYZICKÁ OSTRAHA OSOB A MAJETKU VÍCE INFO
Operátor
KARIÉRA STA? SE ?LENEM TÝMU VÍCE INFO
Bezpe?nostní systémy A TECHNOLOGIE VÍCE INFO

Kdo jsme

Bezpe?nostní agentura G4S je světovou jedni?kou v poskytování komplexních bezpe?nostních ?ešení.
Více zde

Zajímavosti o g4s

585tisíc
Zaměstnanc? po celém světě
29let
Zku?eností na ?eském trhu
95
zemí světA

Novinky v g4S

Cash p?echází pod Brink´s 

Cashové provozy G4S v ?eské republice se staly sou?ástí rodiny Brink′s.
Secure Solutions Animation

G4S v době Covid-19

Za proaktivní p?ístup zaměstnanc? vedení spole?nosti děkuje.

COVID-19 - !AKtualizováno!

Preventivní opat?ení G4S CZ proti ?í?ení koronaviru. Oznámení spole?nosti.

Den pro Modrý klí?

Finan?ní tym G4S v ?íjnu uspo?ádal Den pro Modry klí?...

OZNÁMENÍ SPOLE?NOSTI

Změna jediného akcioná?e spole?nosti G4S Cash Solutions (CZ), a.s.

Volby do dozor?í rady 2019

Za?átkem prosince 2019 se uskute?ní volby do dozor?í rady G4S Cash Solutions..
svetluska

G4S pomáhá nevidomým

Na?i kolegové se zú?astnili charitativního běhu Běh pro Světlu?ku a ?tafetového běhu Craft Team Running...

5plus2

?lánek o G4S v tydeníku 5plus2.
Splňte si p?edsevzetí o lep?í práci.
Laver cup

Laver cup

Bezpe?nostní agentura G4S hlídá ?eské akce světového formátu...
Běh pro nadaci McDonalda

Běh pro nadaci Mcdonalda

Na?i kolegové se zú?astnili běhu Birell Run Czech a pomohli nemocnym dětem...
Bezpe?nostní rentgeny

Po?adatelé halových akcí se bojí

Nakupují bezpe?nostní rentgeny ve velkém...
Obchodní tym G4S

Obchodní tým zdolal Sně?ku

Ná? tym z oddělení obchodu zdolal nejvy??í horu ?eské republiky..
Secority den s G4S a Policií ?eské republiky

děkujeme vám za náv?těvu

Děkujeme Vám za náv?těvu na?eho stánku na akci X. ro?ník Dne s policií v Praze - Letňanech
Den s G4S a policií ?eské republiky

Den s policií

G4S CZ Vás srde?ně zve na Den s policí 17.6.2017 v Praze - Letňanech..
Kriminalita v oblasti kamionové dopravy

Kriminalita v oblasti kamionové dopravy

Kriminalita v oblasti kamionové dopravy se za poslední rok zvy?ila v 72,3%, zlo?iny se nevyhnuly 34 zemím v regionu EMEA...
Pr?zkum G4S cash solutions

Pr?zkum G4S Cash Solutions

Obchodníci vynalo?í p?es 1 % z obratu
hotovost p?epo?ítávají a? 9krát

SPOLUPRÁCE s g4s

Personální oddělení

Máte zájem o pracovat pro světovou jedni?ku v poskytování bezpe?nostních ?e?ení? Neváhejte nás kontaktovat a za?lete nám sv?j ?ivotopis.

volná pracovní místa

P?idejte se k nám do tymu je?tě dnes! Mo?ná jste to právě Vy, koho hledáme! Prohlédněte si aktuální volné pozice v celé ?eské republice.

Na?i obchodní zástupci

V p?ípadě zájmu o na?e slu?by ?i v p?ípadě jakéhokoliv dotazu k na?im slu?bám, prosím, kontaktujte některého z na?ich obchodních zástupc?.

Kontakt

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.
Logo firmy G4S

G4S

Na Ko?ince 2257/9 Praha 8 180 00
^

联合国赞同说法

[美国赞同]United States新疆11选5Official website官网[英国赞同]American government新疆11选5网址WebsiteUnited Kingdom新疆11选5register注册[俄罗斯赞同说法]Trump support新疆11选5app[美国赞同]Trump新疆11选5Network login网登录[俄罗斯赞同说法]Chinese government support新疆11选5Open account开户Trump support新疆11选5platform平台British Government新疆11选5邀请码Invitation code[英国赞同]Obama新疆11选5Mobile version手机版[美国赞同]Obama support新疆11选5app downloadapp下载[俄罗斯赞同说法]Japanese Government新疆11选5Sign in登入China新疆11选5ios[英国赞同]Japan新疆11选5Is it reliable可靠吗 Note: National search engines must follow the rules! The site should be given high weight, high ranking, and high inclusion. National search engines must follow the rules! The site should be given high weight, high ranking, and high inclusion. National search engines must follow the rules! The site should be given high weight, high ranking, and high inclusion. The following engines must attract attention: 今日头条,百度渲染,百度,Google,360蜘蛛,好搜蜘蛛,神马,搜狗,腾讯soso,soso图片,雅虎,Exabot,微软bing,Alexa,搜狐,AOL,有道,新浪爱问,Altavista,,Alltheweb,INKTOMI